ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2015

ಹುಟ್ಟು - ಗುಟ್ಟುಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ನೋವು ಕೊಡದೆ
ದಿನವೂ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ

ನೋಡು ದೂರ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ

ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸೋತಮೇಲೂ
ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಹೇಗೆ

ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ನಾವೆ
ಹುಟ್ಟು ಕಂಡ ಹಾಗೇ

ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ನಿನಗೆ
ದೊಡ್ಡ ನಗುವಾಯಿತು ಹೇಗೆ

ರವಿಯ ಕಿರಣ ಕತ್ತಲನ್ನು
ಸೀಳಿಬಂದ ಹಾಗೆ

ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2015

ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸುಗಳು


ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ
ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸುಗಳು
ಹೊಸಸರಕಿಗೆಲ್ಲೂ
ಜಾಗ ಇಲ್ಲ

ಧೂಳು ಜೇಡನ ಬಲೆಯ
ಗೂಡು ತಾನಾದರೂ
ಪೊರಕೆ ಆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ
ಧೈರ್ಯ ಸಾಲ

ವರಲೆಗಳು ತಿಂದರೂ
ತುಕ್ಕು ತಾ ಹಿಡಿದರೂ
ಹಳೆಸರಕು ವ್ಯಾಮೋಹ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ

ಬೀದಿಯಲಿ ಮಲಗಿದರೂ
ಹಾದಿಯಲಿ ಉಂಡರೂ
ಹೊಸ ಬೆಳಕಿಗಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ

ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸುಗಳು
ಬೆಲೆಬಾಳುವಂತವು
ನೂಲದಿದ್ದರೂ ಚರಕ
ಉಳಿಯಿತಲ್ಲ