ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2009

ಸಿರಿಕಮಲ

ಕಂದು ಕೊಳದಲ್ಲೊಂದು
ಸಿರಿಕಮಲ ಅರೆಯರಳಿ
ಕೆಂಪಾಗಲೂ ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ.
ಕೆಂದಳಿರ ಸಂದಿಯಲಿ
ಕಾಣದೇ ಕುಕಿಲೊಂದು
ಮೌನಕ್ಕೇ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಇಂಪಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ
ಕನಸು ಬಂದಂತಾಗಿ
ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಕಾವಿನಲಿ ಒಲವರಳಿದೆ .