ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 10, 2009

ನಿರೀಕ್ಷೆ!

ಹನಿಗೆ ಮುಳುಗುತ
ಸುಳಿಸೆಳೆಗೆ ಸೆಣಸುತ
ಮಳೆಗೆ ಹೊರಟಿದೆ ಕಾಗದದ ದೋಣಿ
ಒಳಗೊಳಗೆ ಕನಸುಗಳ ಕವನ ಹೊತ್ತು!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: