ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 17, 2009

ಏಳು

೧.ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಏಳು ಬಣ್ಣ
ಕನಸು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದೆ 
ಏಳು ತಳದ ಅಳಕೆಲ್ಲೋ
ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ನಿದ್ದೆ! 

೨. ರೆಪ್ಪೆ ನೀನು ಬದಿದಲೆಲ್ಲಾ
ಏಳು ಅಲೆಯ ಹೊಡೆತ
ಸುಮ್ಮನೊಂದು ಹಾಸ ಹೊನಲು
ಏಳು ಸ್ವರದ ಮಿಳಿತ!
 
೩. ಏಳು ಕೋಟೆ ಮಿರಿ ಬಂತು 
ಎದೆಯ ಇಂಚರ 
ಕಳೆದು ಜೀವ ನಿನ್ನ ಸೆಳೆವ
ಹುಚ್ಚು ಕಾತರ 

೪. ಏಳು ಕದಲಿನಾಚೆಗೆಲ್ಲೋ 
ಸ್ವಪ್ನದ್ವೀಪ ಒಂದಿದೆ 
ಎದೆಯ ಬಡಿತ ಎರವಲಾಗಿ
ಏಳು ಜನುಮ ಕಾದಿದೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: