ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2010

ನಾವೆ!

ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ನಾಟಕದುಸಿರಿಗೆ ಅವರೂ ಪಾತ್ರಗಳೆ!
ಬದುಕಿನ ನಾವಿಕರು
ತೇಲುವ ನಾವೆಗೆ ನಾವೇ ಜೀವಕಳೆ!

ಬಹು ಬಹು ವೇಷಗಳು
ಥರ ತರ ಪರಧೆಗಳು
ವಿಧ ವಿಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಡೆಗಳು
ಸುಳಿ ಸೆರೆ ಮೀರುತ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ ನಾವೆ!

ನಾಟಕ ಮುಗಿಸಿದರೂ
ಕತೆ ಮುಗಿವಂತಿಲ್ಲ
ದಡವನು ಸೇರಿದರೂ
ಪಯಣವು ನಿಂತಿಲ್ಲ

ತೆಂಕಣಗಾಳಿಗೆ ಬಡಗಣ ಬಯಕೆ
ಮೂಡಣ ದೀಪಕೆ ಪಡುವಣದರಿಕೆ
ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿವೆ ಆಗಸವೆಲ್ಲ
ಲೆಕ್ಕವೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: