ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 17, 2010

ಹೂ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಲೆಎಂತು ನಗುವುದೇ ಹೂವು
ಸವಿನಗೆಯ ಕಲಿಸಿತೇ ಮಾವು

ಕಾಡು ಕಂಡ ಕನಸು ಕುಸುಮ
ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮ

ದಿನದ ಸಾವಿಗೊಂದು ಜೀವ
ಬೆಸೆವ ಬದುಕು ಎಂಥಾ ಭಾವ

ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದಂತೆ ಥಳಕು
ಲತೆಯ ಮಡಿಲಲೆಂಥಾ ಬೆಳಕು

ಹರಸುವವನ ಹರಕೆ ಹೂವು
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗೆಯ ಚೆಲುವು

ಎಂತು ನಗುವುದೇ ಹೂವು
ಕಲೆತು ಕಲಿಯುವ ನಾವೂ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: