ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2015

ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸುಗಳು


ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ
ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸುಗಳು
ಹೊಸಸರಕಿಗೆಲ್ಲೂ
ಜಾಗ ಇಲ್ಲ

ಧೂಳು ಜೇಡನ ಬಲೆಯ
ಗೂಡು ತಾನಾದರೂ
ಪೊರಕೆ ಆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ
ಧೈರ್ಯ ಸಾಲ

ವರಲೆಗಳು ತಿಂದರೂ
ತುಕ್ಕು ತಾ ಹಿಡಿದರೂ
ಹಳೆಸರಕು ವ್ಯಾಮೋಹ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ

ಬೀದಿಯಲಿ ಮಲಗಿದರೂ
ಹಾದಿಯಲಿ ಉಂಡರೂ
ಹೊಸ ಬೆಳಕಿಗಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ

ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸುಗಳು
ಬೆಲೆಬಾಳುವಂತವು
ನೂಲದಿದ್ದರೂ ಚರಕ
ಉಳಿಯಿತಲ್ಲ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

sunaath ಹೇಳಿದರು...

ಪುರಾತನ ದುರಂತ !