ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2010

ಸಂಜೆಯಾಗುವುದೆಂದಿಗೆ?

ಭುವಿಯ ನಾಚಿದ ಮೊಗದಿ ರವಿತಿಲಕ ಹೊಳೆವಂತೆ
ಸಂಜೆಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತು ಮಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವರಳುವಂತೆ
ಚಿನ್ನ ಕರಗಿದಂತೆ ಕವಿವ ಕತ್ತಲೆಯ ಕವಿಯಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಚಂದಿರ ಇಣುಕುವಂತೆ
ಹಕ್ಕಿಯಂದದಿ ಬದುಕು ಚಿಲಿಪಿಲಿಸಿ ಎದೆಗೂಡ ಸೇರುವಂತೆ
ಸಂಜೆಯಾಗುವುದೆಂದಿಗೆ?

ಇಂದು ಕಾಡಿದ ಕನಸು, ಇಂದು ನೋಡಿದ ನವಿಲು
ಇಂದು ಗೀರಿದ ಗಾಯ- ಇಂದೇರಿ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮೆಟ್ಟಿಲು
ತಮ್ಮದೇ ನೋವಿನಲಿ ತಮ್ಮದೇ ತಾಳದಲಿ
ತಮ್ಮದೇ ನಲಿವುಗಳ ಸ್ವಪ್ನಮೇಳದಲಿ
ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಗುನುಗುತ್ತ ಒಡಲ ಸೇರುತಲಿ
ನಾಳಿನರುಣೋದಯಕ್ಕೆ ಹೋಚೆಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ
ಸಂಜೆಯಾಗುವುದೆಂದಿಗೆ?

ಅದೇ ಭೂಮಿ ಅದೇ ಭಾನು
ಅದೇ ಮನಸು ಅದೇ ಕಣ್ಣು
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ನವಚಿತ್ರ ವರ್ಣಶೃಂಗಾರ
ಸಾಕ್ಷಿಗೊಬ್ಬನೆ ಸುಪುತ್ರ ಆತ್ಮನೆನ್ನುವ ಮಿತ್ರ
ಅವನವ್ಯಕ್ತದುದ್ಗಾರವೀ ವರ್ಣಚಿತ್ರ
ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲವ ಧೃವನಾಗಿ ಮಿಂಚುವ
ಮಂಜುಮುಸುಕಿದ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣುವ
ರಸ ಸಂಜೆಯಾಗುವುದೆಂದಿಗೆ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: