ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 23, 2011

ಹೊಸದೂಟದಾಸೆ

ನಗದ ಹಿಂದಿದೆ ಜಗವು
ನೊಗವ ಮರೆತು
ನಗುವ ಮರೆತಿದೆ ಜನವು
ಮಾಯಾಮೃಗಕೆ ಸೋತು

ಮುಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನೋಟ
ವಿಷದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸಂಚಿನೂಟ

ಮನೆ ಬದುಕು ಹಸಿರುಸಿರು ಯಾವುದಿಲ್ಲ
ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದೋಟದಲಿ ಭಾಗಿ ಎಲ್ಲ

ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಗೆಳೆಯ ನಿನ್ನ ನೀನು
ಗಂಜಿಯೂಟದ ಬಿಸಿಯ ಮರೆತೆಯೇನು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಡೋಣ ಚೆನ್ನೆಮಣೆಯ
ಹೊಸದೂಟ ಮಾಡೋಣ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಯ

One Man, One Cow, One Planet

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: