ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2012

ಯಥಾರ್ಥ
ಅರ್ಥದ ಅಮಲಿಗೆ
ಬಲಿಯಾಗಿ ಕದಡಿ ಹೋದರೀಗ
ತಿಳಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ
ಹೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ

ಅರ್ಥ ತಾನಿತ್ತೆ?
ಮಾತು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿತ್ತೆ?
ಮೌನಜಪಿಸಿದ ಮಂತ್ರ
ಬೀಜ ಮೊಳೆತಿತ್ತೆ?

ಶಬ್ದ ಶಬ್ದವೂ ಮಾಯೆ
ಮರುಳು ಬೇಕೆ?
ಅಳುವ ಮಗುವಿರೆ
ತಾಯ್ಗೆ ಸೆರಗು ಬೇಕೆ?
ದನಿಯ ಮೀರಿದ ಅರ್ಥ
ಒಲಿಯಬೇಕೆ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: