ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2016

ಸಮಾಧಿಎಟುಕದ ಬಾನು
ಎರಡಡಿ ಮೇಲೆ
ಕೈಚಾಚಲಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ

ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಲುಕದಿದ್ದರೂ
ಹೆರಳ ಹರಡು ಎದೆಯಮೇಲೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ನಗುವುದಲ್ಲ

ಕಾಣದಿರೆ ಜಗವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಹಾಗೇ
ಕನಸ ಕಾಣಲು ಸಾಲಿನಲಿ
ತುಸು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದ ನೆಮ್ಮದಿ
ನವಿಲು ಒಳಗೇ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ
ಕುಣಿಯುತಿದೆಯಲ್ಲ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: