ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2015

ಗುಮ್ಮನ ಕರೆದಳು ಅಮ್ಮಅಮ್ಮ ನಾನು
ಹಾರಬೇಕು
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿದಂತೆ
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಲಿ
ಕೂರಬೇಕು
ಮರೆತು ಪಾಠದ ಚಿಂತೆ

ಮಗುವೇ ನೀನು
ಓದಬೇಕು
ಯಾರೂ ಓದದಂತೆ
ಕಾರು ಓಡಿಸಿ
ಮೆರೆಯಬೇಕು
ಭೂಮಿಗೆ ರಾಜನಂತೆ

ಭೂಮಿಗೆ ರಾಜನಾದರೆ ಸಾಕೇ
ಬಾನೂ ನನ್ನದಲ್ಲ
ಮಳೆಯ ತರುವ ಮೋಡಕೊಂದು
ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ

ತಲೆಹರಟೆ ನೀ
ಮಾಡಬೇಡ
ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳು
ನೇರ ನಿಂತ್ಕೋ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೋ
ಟೈ ಕಟ್ತೀನಿ ತಾಳು

ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ
ಮೆತ್ತಗೆ ತಟ್ಟಿ
ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಳಮ್ಮ
ಪುಟ್ಟನ ಕನಸು
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು
ಗುಮ್ಮನ ಕರೆದಳು ಅಮ್ಮ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

sunaath ಹೇಳಿದರು...

ಸರಳ, ಸುಂದರ ಶಿಶುಗೀತೆ. ಶಿಶುಗೀತೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು.