ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 2, 2010

ಸಹಜಮಾತನಾಡದೆ
ಮೌನವಾಗದೆ
ಕವನಗಳು ಹಾಡಿದವು

ಚಿಮ್ಮಲಾರದೆ
ಚೆಲ್ಲಲಾರದೆ
ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿದವು

ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ
ಘಮ್ಮೆನ್ನಲಾಗದೆ
ಕುಸುಮಗಳು ಅರಳಿದವು

ತಣಿಸಲಾರದೆ
ಮನ ಮಣಿಸಲಾರದೆ
ಮಳೆಬಿಂದುಗಳು ಉದುರಿದವು

ಸದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ
ಸನ್ನೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಭಾವಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು

ಅವನೂ ಸುಮ್ಮನೆ
ಅವಳೂ ಸುಮ್ಮನೆ
ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಾಗಿದವು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: