ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2010

ಸೀಳು!


ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮೌನಕ್ಕೆ
ಶ್ವಾನದ ಸೀಳು
ತನ್ನ ನೆರಳಿಗೆ ಹಲುಬಿ
ಗೋಳಿಡುವ ಬಾಳು

ಚಂದ್ರ ಧರ್ಮದ ದೀಪ
ನೆರಳು ಭೂತದ ಪಾಪ
ಹಿರಿದು ಇರಿದೀತೇನೋ
ಎಂಬೊಡಲ ಪರಿತಾಪ

ಇಂತು ನಾಯಿಯ ಮಾಯೆ
ಕಾಡುತ್ತಲಿಹುದು
ನಾಡುನಾಡನೆ ನಾಯಿ
ಕಾಯುತ್ತಲಿಹುದು
ಬಡಜನರ ಒಡಲಿನುರಿ ನಭವ ತಟ್ಟಿಹುದು


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: