ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 4, 2010

ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ತು

ಮಾವಿನ ನಾರುಗಳೆಡೆಯಲಿ ತುಟಿಯಿಟ್ಟು ರಸಹೀರುತ್ತಾ
ಕಪ್ಪೆಗಳ ಆಲಾಪದ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ನಿನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಕಿವುಡಾಗಿ ಗೊರೆಯುತ್ತಾ
ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಕೇಳದಂತೆ ಗೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ!ಎಲೆಯಿಂದಲೆಲೆಗೆ ಇಳಿದ ಹನಿಗಳ ಸದ್ದು
ಭುವಿಯೊಡಲಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವಾಗ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದೆ
ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಫ್ಯಾನಿನ ಲವಲವದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗುಲು ಬದಲಿಸಿ
ಕರೆಂಟು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೂರೆಂದು ಶಪಿಸಿ ಕಾಲ ತಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ
ಎಲ್ಲೋ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!

ಜಗದೇಕವೀರರ ಕತೆಕೇಳಿ ಅದರ ಕನಸಲಿ ಬಿದ್ದು
ಇಲ್ಲದ ಮೀಸೆ ತಿರುವುತ್ತಿದ್ದೆ
ಕ್ರೀಂ ಮರೆತ್ತದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಕಚ್ಚಿ ಹಾಗಾಗೇ ಕೆರೆದು
ಸೂಟಿನಲಿ ಸೇರುತ್ತ ಸಂತೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಸಕಷ್ಟು ಸತ್ತು ಮರುಸುತ್ತು ನಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: