ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 6, 2010

ನಿರೀಕ್ಷೆ

ತಿಳಿನೀರ ಕೊಳದಲ್ಲಿ
ಚಳಿಯ ಗಾಳಿಗೆ ಸೋಕೆ
ಎದ್ದ ಅಲೆಯಂತಾಗಿ ಅದುರುತಿರುವೆ

ಕಮಲಗಳ ಸೋಕದಲೆ
ನನ್ನ ಚಳಿನನಗಿರಲಿ
ಎಂದು ತಂತಾನೆ ನಾ ಕೊರಗುತಿರುವೆ

ತಾರೆಗಳು ನಗುವಾಗ
ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ ಒಳಗೆ
ನೀರಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದು ನಲಿವೆ

ಕಾಯುತಿಹೆನಾ ಬೆಳಕ
ರಂಗುಗಳ ಸರಿ ಎರಕ
ಹೂಗಳರಳುವ ಪುಳಕ
ಬೆಳಕಿನೊಳು ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳುವೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: