ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 6, 2010

ಅರೆನಿದ್ದೆಯ ಪದಗಳು

ನವಿರು ನೂಪುರ ನಾದ
ಕಣ್ದೆರೆಯೆ ಕನಸು
ಮುಸುಕು ಮೋಡದ ನಡುವೆ
ಮುಸಿನಕ್ಕ ಚಂದಿರ

ಹಸೆಯ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ
ಹುಸಿಯೆ ಬಳೆಗಳ ಸದ್ದು
ಹೊಸಿಲ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದೆ
ಚಳಿಗಾಳಿಗೂ ಮತ್ಸರ

ಅಂಗಳದ ಚಪ್ಪರದಿ
ಬೆಳೆದು ಬಿಳಿದಿದೆ ಕಂಪು
ನಾರು ಹೊಸೆಯುವ ಹಾಡು ಎನಿತು ತಂಪು
ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೂಸು ಜೋಗುಳವ ಕೇಳಿರ?

ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದೆ ಇರುಳು
ಮೊಲ್ಲೆ ಮುಡಿದಿದೆ ಹೆರಳು
ಎಲ್ಲೋ ಕಾದಿದೆ ನೆರಳು
ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೂ ಬೇಸರ!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: