ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2015

ನಸುನಗೆಯಸಿಹಿಪಾಕರೋದನೆಯನ  ನೀರಿನಲಿ ಬಿದ್ದು
ಈಜಿ ದಡಸೇರಿ ಬದುಕಿರುವೆ

ಹಸಿವಿನ ಬೆಂಗಾಡಿನಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ
ದುಡಿಮೆಯ ನದಿಗಿಳಿದು ಬದುಕಿಬಂದಿರುವೆ

ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಬಂದ ಸಿಂಹ ಶಾರ್ದೂಲಗಳಿಗೆ
ಒಡಲ ಬೆಂಕಿಯ ತೋರಿ ಪಾರಾಗಿರುವೆ

ಕೊಲ್ಲಬಂದ ನನ್ನದೇ ನೆರಳುಗಳ
ಕನಸು ಬೆಳಕಿಂದ ದಮನಿಸಿರುವೆ

ಇದೀಗ ನಾ ನಿನ್ನ ನಸುನಗೆಯಪಾಕದಲಿ
ಬಿದ್ದ ಬಡಪಾಯಿ ಇರುವೆ

ನೀನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮಮತೆಯಲಿ
ತೊಳೆಯದೇ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬರುವೆ