ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2015

ಜೀವನ ಬತ್ತುವುದಿಲ್ಲಇಲ್ಲಿ ಆರಿ ಹೋಗಿದ್ದು
ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿ
ಮಳೆಯಾಗದೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ

ಇಂದು ಇಂಗಿದ್ದು
ಇನ್ನೆಂದೋ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ
ಚಿಮ್ಮದಿರುವುದಿಲ್ಲ

ತೊರೆದದ್ದು ತೊರೆಯಾಗುವ
ಹರಿದದ್ದು ಹೊಳೆಯಾಗುವ
ಅಲೆದದ್ದು ನೆಲೆಕಾಣುವ ಸಾಗರ
ನೀ ಕಾದು ಕರೆದ ಮಹಾಪೂರ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

sunaath ಹೇಳಿದರು...

ಉತ್ತಮ ಆಶಾವಾದ!