ಬುಧವಾರ, ಮೇ 6, 2009

04

ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಿದ್ದೆಷ್ಟೊ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆಷ್ಟೊ ದೀಪ ನಕ್ಕಿದ್ದೆ ಸತ್ಯ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: