ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2015

ಸೂ.. ಸುರು ಸುರು

ಆಯುಷ್ಯವೇ ತಿಳಿಯದೇ
ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು
ನೀನೀಗ ಬಂದರೆ
ಕಳೆಯುವ ಕೊಡುವ
ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ

ಕೂಡಿಸಿದ ಕೊಲಾಜೋ
ಕುಲಾಂತರದ ಮುಲಾಜೋ
ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ

ಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣ ಬೇಡಬಿಡು
ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿಬಿಡು
ಬಿಡಿ ಸುರುಸುರುಬತ್ತಿ ಬಡಜೀವ
ತನ್ನ ತಾನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ
ಬರಿದೆ ಬೆಳಕ ಸೋಕಿಬಿಡು

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

sunaath ಹೇಳಿದರು...

ಇದೇ ಬದುಕಿನ ಸರಿ ದಾರಿ!